Đăng nhập

[Tiểu luận triết học] MÊ TÍN DỊ ĐOAN - VẤN ĐỀ CẦN BÀI TRỪ KHỎI NƯỚC TA HIỆN NAY

MÊ TÍN DỊ ĐOAN - VẤN ĐỀ CẦN BÀI TRỪ KHỎI NƯỚC TA HIỆN NAY

Như chúng ta đã biết, trên thế giới Việt Nam là một quốc gia nằm giữa ngã ba của Đông Nam Châu á, đất nước trải dài trên nhiều vĩ tuyến. Với vị trí thuận lợi này Việt Nam luôn là nơi giao lưu, du nhập các nền văn hoá khác nhau trên thế giới, đặc biệt là hai nền văn minh phương Đông: văn minh Trung hoa và ấn Độ. Điều này có liên quan đến đặc điểm tín ngưỡng ở nước ta.

Bên cạnh đó, đất nước, dân tộc Việt Nam chúng ta trong suốt lịch sử Bốn nghìn năm dựng nước- chống giặc ngoại xâm đã luôn sản sinh ra những người anh hùng, những người có công trong việc giúp dân, cứu nước, được cả dân tộc tôn sùng và thờ phụng. Trong tâm thức của người Việt Nam luôn tiềm ẩn, chứa đựng đạo lý: “Uống nước nhớ nguồn” và được thể hiện khá rõ nét trong sinh hoạt tín ngưỡng- tín ngưỡng dân gian của dân tộc. Nó có vai trò rất lớn ảnh hưởng đến đời sống văn hoá dân gian và phong tục tập quán của người dân Việt Nam. Nhưng bên cạnh sự thiêng liêng của cả dân tộc, đã nảy sinh một số hiện tượng mê tín dị đoan và có chiều hướng đang ngày càng gia tăng ở nước ta. Chính điều này đã gây ra những hậu quả tốn kém cả về tiền của, sức lực cho người dân.Nguồn bài viết: MÊ TÍN DỊ ĐOAN - VẤN ĐỀ CẦN BÀI TRỪ KHỎI NƯỚC TA HIỆN NAY

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận