‪NSUT Xuân Bắc chia sẻ kinh nghiệm từ chối rượu- chấp hết mọi loại gió mùa, văn bẩn củ… – Yume.vn

— Yume.vn —

‪NSUT Xuân Bắc chia sẻ kinh nghiệm từ chối rượu- chấp hết mọi loại gió mùa, văn bẩn của mấy tên bợm nhậu. Anh em lưu lại dùng dần hoặc như lời nhắn gửi đến mấy thằng sâu rượu nhé!

"Trả lời đầy đủ tất cả các "văn" ép rượu nhá! Ghét nhất bọn lè nhè lấy rượu làm thành tích!

"Ông ko uống là ko tôn trọng tôi" – Xin lỗi hầu như tôi không tôn trọng ai ép tôi uống!

"Cả bàn uống, ông ko uống thì mất vui" – Ông xem, cả bàn vẫn đang vui, bằng chứng là họ vẫn đang ngồi uống!

"Ko uống đc nhiều thì ít cũng làm một chén" – Với tôi 1 chén cũng là nhiều!

"Cứ uống hết mình đi, say bạn đưa về" – Khi say là tôi không về, mà không về là không được, không được tức là tôi phải về, mà phải về thì tôi không được say!

"Nốt chai này rồi anh em mình về" – Đây có phải là công việc đâu mà phải "cố nốt cho xong"!

"Nể nhau thì uống hết chén này đi" – Nếu ông coi uống để chứng mình tôi nể ông, thì tôi… không uống, Ông hiểu chứ?!

"Rượu bất khả ép, ép bất khả từ" – Câu này hay: Vế đầu là do thầy giáo dạy, vế sau thì do bọn phàm phu thêm vào, mà tôi thì…không chơi với mấy thằng tục tử!

"Vào ba ra bảy" – Câu này không phải tục ngữ, cũng không phải ca dao Nhưng thằng con tôi cũng biết. Và tôi cấm nó nói những cau vớ vẩn, có vần Nhưng vô nghĩa ông ạ!

"Chén này uống vì………." – Tôi không lấy rượu làm thước đo!

"Trăm phần trăm" – Ông vội về thì uống trước đi!

"Chỉ có thằng sợ vợ mới ko dám uống" – Chỉ mấy thằng không não mới không sợ vợ!

"Đàn ông ai lại đi uống nước ngọt" – Uống rượu cũng chắc gì đã là đàn ông"!

-NSUT Xuân Bắc-

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ap #khongruoubia #XuanBacXin cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume