Đăng nhập

~~~~~+_+~~~~~

Người
Ta
Xa
Nhau
Ngay
Khi
Cạnh
Nhau