~~~~~+_+~~~~~

Người
Ta
Xa
Nhau
Ngay
Khi
Cạnh
Nhau

Comments

 •   -  08/01/2008 04:45:00

  uh!
  chắc là lí do của em mí hôm nay em đin đin à!
  ^^
 •   -  08/01/2008 04:51:00

  uh!
  chắc là lí do của em mí hôm nay em đin đin à!
  ^^
 •   -  08/01/2008 10:22:00

  câu nói này có nghĩa gì thế a ^^