trang Blog

TuấnTham gia: 14/05/2011
 • CÁC LOẠI KÉO CĂT
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CÁC LOẠI KÉO CĂT


   

  48.BAO DUNG KEO CAT TOC DA XIN

                                       47.BAO DUNG KEO CAT DA XIN

                                       46.BAO DUNG KEO CAT DA XIN

                                       45.BAO DUNG KEO CAT DA XIN

                                       44.BAO DUNG KEO CAT DA XIN

                                        43.BAO DUNG KEO CAT DA XIN

                                      42.BAO DUNG KEO CAT DA XIN

                                       41.BAO DUNG KEO CAT DA XIN

                              40.KEO CAT DEN (XI NHAM) LOAI 6 IN

                                        39.KEO CAT (XI MAU) LOAI 6 IN

                 38.KEO CAT VA TIA(HIEU CON GA) LOAI 6.5 IN

                                                              37.KEO CAT VA TIA HIEU S LOAI 6 IN

                   36.KEO CAT DEN (XI NHAM) LOAI 5.5 IN

    35.BO KEO CAT VA TIA TAY TRAI 6 IN

   34.DAO CẮT INOX HIỆU PROTHY"S

   33.KÉO CẮT 6 IN HIỆU TONY & GUY

  32.BỘ KÉO CẮT HIỆU PANDA (LOẠI TỐT)

  31.KÉO CẮT HIỆU BEO 5.5 IN,6 IN(LOẠI TỐT) 

  30.BỘ KÉO CẮT VÀ TĨA HÌNH ĐẦU LÂU(GIÁ TR.BÌNH)

  29.KÉO CẮT 5.5 IN,6 IN,7 IN HIỆU TANAKI

       

  28.KÉO CẮT VÀNH 7 IN VA KÉO CẮT 6 IN HIỆU S

  27.KÉO CẮT BEO 5.5 IN VA KÉO TĨA PROFELL 6 IN

  26.KÉO TĨA LƯỠI BÚA VÀ KÉO 4.5 IN

  25.KÉO CẮT 6 IN LOẠI THƯỜNG VÀ LOẠI TỐT

  24.KÉO CẮT 6 IN(JAPAN),KÉO TĨA BEO

  23.KÉO CẮT HIỆU PROTHY"S 6 IN(LOẠI TỐT)

  21.KÉO 3 LƯỠI DÙNG ĐỂ CHUỐT TÓC

  21.KÉO CẮT HÌNH KIẾM NHẬT(JAPAN)

  20.KÉO CẮT 3 CÂY NHẬP 1 VÀ KÉO TĨA 3 LƯỠI

  19.KÉO CẮT CÁC LOẠI

  18.KÉO CẮT KEI RĂNG CƯA 6 IN VÀ KÉO CẮT 6 IN

  17.KÉO CẮT 5.5 IN(LOẠI GIÁ TRUNG BÌNH)

  16.KÉO TĨA TAY TRÁI 6 IN VA KÉO CẮT 8.5 IN

  15.KÉO CẮT HIỆU BEO(TAY CẦM XOAY 360)

  14.KÉO CẮT VÀ TĨA HIỆU PANDA(LOẠI TỐT)

  13.KÉO CẮT HIỆU VENUS 5.5 IN

  12.KÉO CẮT PROFELL 5.5 IN(LOẠI TỐT)

  11.BỘ KÉO CẮT VÀ TĨA 5.5 IN 

  10.KÉO CẮT 5.5 IN(TAY CẦM XOAY 360)

  09.KÉO CẮT 5.5 IN

   08.KÉO TĨA 6 IN (LOẠI GIÁ TRUNG BÌNH)

  07.BỘ KÉO CẮT VÀ TĨA LOẠI 5,6,7 IN(LOẠI TỐT)

  06.KÉO TĨA 6 IN (LOẠI TỐT)

  05(KÉO TĨA 5 IN HIỆU BEO)

  04. KÉO CẮT 5 IN

  03(KÉO CẮT 6 IN HIỆU VENUS)

  02(KÉO CẮT 6 IN LOẠI TỐT)

  O1(KÉO CẮT 6 IN LOẠI TỐT)

  CÁC LOẠI KÉO CĂT