trang Blog

TuấnTham gia: 14/05/2011
 • CÁC LOẠI MÁY LÀM TÓC
  Photo
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  CÁC LOẠI MÁY LÀM TÓC

  66.TONG DO CAT HIEU YBL (LOAI TOT) 

  65.MAY KEP DUOI TOC BANG 2 IN LOAI TOT

  64_MÁY KẸP DUỖI TÓC BẢNG TRUNG HIỆU JAPAN

  63_MÁY UỐN SETTING DÙNG LOẠI 32 DÂY VÀ 40 DÂY(CÓ ỔN ÁP VÀ KHÔNG ỔN ÁP)

  62_CÂY XƯƠNG UỐN SETTING LOẠI ĐÚC,LOẠI CÓ RÂU,LOẠI 2 LỚP

  61_MÁY KẸP (DT) TÔNG ĐƠ SẠC BIN TRẮNG CAM,TÔNG ĐƠ SẠC ĐIỆN TỪ HIỆU CODOS (KOREA)

  60_  MÁY SẤY TÓC LOẠI TỐT 2300W

  59_ MÁY KẸP CHUC (KẸP CÚP VÀ VANH RA)BẢNG 3 IN HIỆU CHAOPA.

     58_  MÁY TÔNG ĐƠ SẠC 2 LOẠI (TRỰC TIẾP 3 TIẾNG)

      57_MÁY SẤY TÓC 1500W CÓ ĐẦU CHỤP TÓC QUĂN.

  56_ TÚI ĐỰNG KÉO CẮT TÓC LOẠI DA XỊN

    55TÔNG ĐƠ DÙNG ĐỂ KHẮC HỌA TẠO KIỂU TÓC NAM

  54CẶP ĐỰNG KÉO CẮT (CHỨA ĐƯỢC 12 CÂY)

     53_ KẸP ĐIỆN DÙNG ĐỂ BẤM CHỈ VÀ NHỰA ĐỂ NỐI TÓC

  52_  MÁY OZON CÁC LOẠI,MÁY SẤY KHÔ ĐỨNG VÀ TREO

     51_ MÁY UỐN SETTING TREO CÓ ĐÈN MÀU.

  50_ MÁY UỐN SETTING TREO LOẠI 40 DÂY.

  49_ CÂY UỐN LOON ĐIỆN TỪ VÀ NÚT BẤM (LOẠI TỐT).

  48_CÂY UỐN LOON INOX VÀ NÚT BẤM HIỆU USA (LOẠI TỐT).

  47_ MÁY SẤY TÓC 2300W(ĐEN)VA MÁY SẤY ÍT TIẾNG ỒN.

  46_ MÁY UỐN SETTING TREO LOẠI 20 DÂY VÀ LOẠI 24 CÓ MỖI CÔNG TẮC TRÊN DÂY.

  45_ MÁY SẤY TÓC OSAKA 1800W.

  44_ MÁY SẤY TÓC CHAOPA 1600W (LOẠI TỐT).

  43_ MÁY SẤY TÓC AFUKA 1800W (LOẠI TỐT)

  42_ MÁY DIA DAO ĐA NĂNG TREO (LOẠI TỐT).

  41_KẸP DUỖI TÓC MÀU ĐỎ,KẸP MÀU XÁM AFUKA, CÂY LOON AFUKA (LOAI TỐT).

  40_ KẸP DUỖI TÓC NÚT XOAY VÀ ĐIỆN TỪ BẢNG LỚN VÀ DÀI (LOẠI TỐT).

  39_ KẸP DUỖI TÓC MÀU XÁM (LOẠI TỐT).

    38_ MÁY UỐN SETTING ĐỨNG 32 DÂY VÀ 40 DÂY(LOẠI CÓ ỔN ÁP VÀ KHÔNG ỔN ÁP).

  37_ MÁY SẤY INOX,MÁY SẤY HIỆU XINJIYU(LOẠI TỐT).

  36_KẸP BẤM GAY (LOẠI 3 LƯỠI).

  35_ TÔNG ĐƠ SẠC HIỆU KOREA(LƯỠI BẰNG THÉP).

  34_CÂY LOON LÀM PHỒNG DUỖI CUP(TỰ ĐỘNG XOAY).

  33_ KẸP DUỖI BẢNG NHỎ OSAKA (LOẠI TỐT)

  32_ MÁY SẤY TÓC HIỆU CHAOPA 2000W (LOẠI 1)

  31_ MÁY DUỖI TÓC LOAI ĐIỆN TỪ(LOAI TỐT).

  30_ MÁY TÔNG ĐƠ CẦM DÂY ĐIỆN HIEU PRO.

  29_ MÁY DUỖI HONGKE VA MÁY SẤY 1000W.

  28_ MÁY TÔNG ĐƠ JANDA CẦM DÂY ĐIỆN.

  27 _ MÁY KẸP DUỖI CÓ TÍNH NĂNG PHUN HƠI NƯỚC.

  26_ MÁY SẤY LOẠI TỐT VÀ HẤP DẦU TÚYP HIỆU OYA.

  25 _ CÂY UỐN LẠNH HÌNH DẠNG RUỘT GÀ.

  24 _ MÁY SẤY TÓC 2000W(LOẠI TỐT).

  23_ MÁY KẸP ĐEN VÀ MÁY SẤY LOẠI NHỎ.

  22_ KẠP BẤM GAY 3 LƯỠI(LOẠI TỐT)VÀ HẤP PHỤC HỒI TÓC GÃY VA YẾU.

  21 _ MÁY TÔNG ĐƠ CẦM DÂY ĐIỆN HIỆU WALL.

  20 _ MÁY KẸP DUỖI TÓC CODOS(LOẠI NHỎ LUỠI BẰNG SỨ).

  19_ MÁY SẤY DAZUO 1800W.

  18_ MÁY SẤY TÓC 2000W.

  17 _ MÁY UỐN SETTING BẤM CẢM ỨNG(CÓ 2 MANG HINH).

  16_ MÁY KẸP DUỖI HIỆU PRO(LƯỠI BẰNG SỨ).

   15 _TÔNG ĐƠ CẠO RÂU,MÁY BẤM GAY,MAY KẸP DUỖI.

  14_MÁY TÔNG ĐƠ LOẠI SẠC 2 BIN (LOẠI TỐT).

  13 _ MÁY SẤY TÓC 2100W CÓ SÁP THƠM VÀ TIA ĐÈN LAZE (LOẠI TỐT).

           

  12_MÁY HẤP DẦU OZON ĐA NĂNG (LOẠI MỚI).

  11_ MÁY TÔNG ĐƠ SẠC HIỆU CODOS 530.

     10 _MÁY TÔNG ĐƠ CHAOPA(LOẠI ĐEN)CAM DAY DIEN.

    9_ MÁY SẤY TÓC CHAOPAWAN 1800W.

     8_ MÁY BẤM GAY LOẠI NHIEN VA LOAI TRUNG.

    7_ MÁY KẸP DUỖI CHAOPA,VIGOR,OSAKA.

      6_ MÁY KẸP DUỖI OSAKA VÀ PANASONIC.

    5_ MÁY KẸP DUỖI SÁT CHÂN TÓC VÀ TẠO KIỂU ĐƠN.

     4_ MÁY TÔNG ĐƠ ĐIỆN TỪ CÓ 2 BIN(LOẠI TỐT).

    3_ NỒI NẤU CAM DAY DIEN(KEO NỐI TÓC).

                     

  2_ MÁY SẤY TÓC HIỆU VIL 2000W

  1_ LƯỢC CẮT TÓC CÁC LOẠI.

  CÁC LOẠI MÁY LÀM TÓC