1 giây trước thảm hoạ: Nghe nói thằng nào ở Quận 4 mới ăn cắp chó của John Wick. Xin nhắc lại là Quậ… – Yume.vn

— Yume.vn —

1 giây trước thảm hoạ: Nghe nói thằng nào ở Quận 4 mới ăn cắp chó của John Wick. Xin nhắc lại là Quận-tư!Chúng tôi Cám ơn mọi người đã đọc bài viết này!

Yume