Đăng nhập

1 phát hiện thú vị

Cũng lại là 1 điều vô tình, vô tình phát hiện nếu mỗi ngày xem cái tử vi của mình trên trang của mình sẽ thấy mỗi ngày có 1 điều khác nhau và đặc biệt các điều đó thấy phần đúng khá nhiều.

 

Kiểm tra 3 lần xem thì thấy khá chính xác, để coi lần thứ 4, thứ 5 xem thế nào.

 

Nhưng dù sao cũng mỗi ngày mình biết trước được 1 điều gì đó cũng thú vị.

 

Vậy nếu ai chưa phát hiện ra điều này thì từ bây giờ chú ý thử xem có đúng không nhé. Nếu quỡn thì ráng quánh cho cái tem. Đang sưu tầm tem