“100% là em sẽ tịch thu lại xe của vợ em bất kể bị ăn đấm!!… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

“100% là em sẽ tịch thu lại xe của vợ em bất kể bị ăn đấm!!

lần này lại nhầm chân ga, may là tập lái trong khu dự án, lái ngoài đường chắc lại thảm hoạ. Em dại rồi các bác ạ!”

#aFamily #hóng_trên_mạng #Ap


Chân thành cám ơn bạn đã đọc bài viết này!

Yume