118 cảm xúc, gồm có Thích, Haha và Wow

— Yume.vn —

khá nhiều tài xế Grab bức xúc vì thông báo thu thuế thu nhập cá nhân mới của Grab: “Mở mắt ra bị trừ 60 ngàn trong tài khoản quá vô lí”!


#Yume