(11h30-04/7/2019) TIN Cuối cùng VỀ BÃO SỐ 2…

— Yume.vn —

(11h30-04/7/2019) TIN Cuối cùng VỀ BÃO SỐ 2
sau khi đổ bộ vào các tỉnh Hải Phòng – Nam Định, bão số 2 đã suy yếu nhanh thành vùng áp thấp và sẽ tan dần trong trưa chiều nay.
Vùng mưa cũng đã dịch chuyển sang khu vực phía Tây Bắc Bộ, trong khi ở Trung Bộ mưa đã giảm nhanh.
Khu vực vùng núi kế tiếp đề phòng lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất.


#Yume