1,1K cảm xúc, bao gồm có Thích, yêu thích và Haha

— Yume.vn —

“Tùng luôn nói với các bạn: Đừng bao giờ tôn sùng tôi lên đến tận mây xanh, vì tôi biết mình đang ở đâu! Tuy nhiên Tùng cũng luôn đặt câu hỏi cho bản thân: Lý do ở sao lại không nghĩ đến 1 ngày cả châu lục phải nói đến âm nhạc Việt Nam? Lý do ở sao?” 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Li


#Yume