1,1K cảm xúc, gồm Thích, Haha và ưa thích

— Yume.vn —


Mãi mãi là “2 năm”, vậy 2s là bao lâu? )

#Mutex #Qu#Yume