Đăng nhập

12/7/2011

 DKM chúng mày, dạy đời tao áh? Chúng mày làm được cái dis gì tao, cái gì cũng ngăn cấm tao, cái ji cũng bảo tao phải nói ra thì mới giải quyết được, giải quyết cái dis ji? Chúng mày cứ bắt tao làm theo ý chúng mày, tao nói ra làm đéo ji nữa?

  ĐM cũng chỉ vì mày ko nói to nên mn ko biết bộ mặt của mày, ngứa vl ra, ừ, tao ngu nên tao mới nói to để mn nghĩ tao hư, để bảo mày ngoan, dkm

  Tưởng là cái dis ji, tiền của tao thì tao tiêu, để làm đéo ji, để rồi cho chúng mày vay ko trả ah? đòi thì chúng mày lên lớp ah, vãi thật.

Muốn làm tao xấu hổ, có cái l` nhá, tao biết rồi, chẳng có cái đéo gì tao ko biết. tao chỉ vậy đề chúng mày khỏi xấu hổ, chứ ích lợi ji cho tao, dis được ji, tao xin có cho đéo đâu. DKM

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận