Đăng nhập

12 thủ thuật giúp bạn nâng cao bảo mật cho trang Joomla

Joomla đang ngày càng trở thành một trong những hệ quản trị nội dung (CMS) tốt nhất, với hàng trăm triệu website được xây dựng dựa trên CMS này. Nhưng cũng vì điều đó mà việc bảo mật cho joomla cũng cần phải được cải thiện.
 

[​IMG]

Trong bài viết này, mình xin đưa ra 12 thủ thuật theo ý cá nhân của mình để giúp mọi người nâng cao bảo mật.
http://diendan.lmt.com.vn/threads/12-th%E1%BB%A7-thu%E1%BA%ADt-gi%C3%BAp-b%E1%BA%A1n-n%C3%A2ng-cao-b%E1%BA%A3o-m%E1%BA%ADt-cho-trang-joomla.683/

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận