14K cảm xúc, bao gồm có Thích, Haha và yêu chuộng

— Yume.vn —


“hiện nay tôi chưa muốn quen ai, vì tôi chưa quên được người cũ, dù lúc người ta rời đi, tôi đã quỳ gối xin người ta quay lại”, Quốc Trường chia sẻ.

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn#Yume