1,4K cảm xúc, gồm Thích, yêu chuộng và Haha

— Yume.vn —


Bức ảnh em bé khóc giãy không chịu đến trường đã được lan truyền trên mạng như một câu chuyện vui của ngày tựu trường, thế Tuy nhiên ít ai biết đằng kế tiếp lại là một sự thật rất khác…

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Ci#Yume