1,5K cảm xúc, gồm Thích, Buồn và Haha

— Yume.vn —


“Phụ nữ lấy chồng như đánh một canh bạc, xinh đẹp giỏi giang cũng không bằng may mắn”.

#Mutex #Tr#Yume