trang Blog

mailanbui1603@gmail.comTham gia: 02/12/2008
 • Sự khác nhau giữa chế độ kế toán theo quyết định 15 và quyết định 48
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  Sự khác nhau giữa chế độ kế toán theo quyết định 15 và quyết định 48

  Sự khác nhau cơ bản giữa Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC và Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC được thể hiện trong những nội dung chủ yếu dưới đây:

  I. Về áp dụng Hệ thống Chuẩn mực kế toán Việt Nam

  + Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC): Áp dụng đầy đủ tất cả các Chuẩn mực kế toán.
  +Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (QĐ 48/2006/QĐ-BTC):Áp dụng đầy đủ 7 Chuẩn mực kế toán thông dụng, áp dụng không đầy đủ 12 Chuẩn mực kế toán và không áp dụng 7 Chuẩn mực kế toán do không phát sinh nghiệp vụ kinh tế hoặc quá phức tạp đối với DN nhỏ và vừa.

  II. Về đối tượng áp dụng

  + Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC): Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

  DNNN, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên, công ty cổ phần niêm yết trên thị trường chứng khoán, bắt buộc phải áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp (QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

  Công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân có qui mô lớn áp dụng Chế độ kế toán DN (QĐ 15)

  +Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa (QĐ 48/2006/QĐ-BTC):Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp có qui mô nhỏ và vừa thuộc mọi lĩnh vực, mọithành phần kinh tế trong cả nước bao gồm công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân và hợp tác xã.

  Đơn giản thôi bạn ạ, quyết định 15 sử dụng hệ thống tài khoản đầy đủ, quyết định 48 sử dụng hệ thống tài khoản rút gọn.


  QĐ 15 sử dụng các tài khoản: 621,622,627,136,336,531,532, 641,642
  QĐ 48 thì không sử dụng các tài khoản trên mà thay vào đó là sử dụng 154,138,338,521,642

  Sự khác nhau giữa chế độ kế toán theo quyết định 15 và quyết định 48