17 cảm xúc, gồm Thích và yêu thích – Yume.vn

— Yume.vn —

Hoạt động trong ngành giải trí đã lâu, Tuy nhiên Mỹ Tâm cũng là người mà báo giới khó tiếp cận chuyện tình cảm nhất. Sau 4 lần hiếm hoi bị đồn chuyện tình cảm, Cuối cùng trái tim “Chị ngầu” cũng chỉ thuộc sở hữu của 1 người mà thôi. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Ht #Lv #MyTam


Yume