181 cảm xúc, gồm Thích, Haha và yêu chuộng

— Yume.vn —

các chuyên gia nhận định rằng chuyển đổi số giờ đây đã trở thành một việc không thể không làm để cam đoan sự tồn ở và phát triển. Vậy người lao động và các công ty sẽ cần có sự dịch chuyển như thế nào trong thời kỳ chuyển đổi số?


#Yume