19 cảm xúc, bao gồm Thích

— Yume.vn —

Người ta nói vui, làm nông nghiệp bấy giờ ngoài hai mùa “trồng trọt” và “thu hoạch”, còn có mùa thứ ba là mùa “giải cứu”.


#Yume