2 HỌC SINH NHẶT ĐƯỢC TIỀN CẦN TÌM CHỦ NHÂN CỦA SỐ TIỀN…

— Yume.vn —

2 HỌC SINH NHẶT ĐƯỢC TIỀN CẦN TÌM CHỦ NHÂN CỦA SỐ TIỀN

17h30 chiều hôm nay em Nguyễn Thị Thảo lớp 10A8 và em Trần Quốc Hiếu lớp 10A4 đều là học sinh trường THPT Nguyễn Văn Trỗi có nhặt được 1 số tiền, vậy ai là chủ nhân của số tiền trên xin liên hệ số điện thoại 0972374168 để nhận lại.

Nhờ mọi người chia sẽ giúp để tìm được chủ nhân số tiền trên..

Nguồn: Đình Hoàng ở Hồng Lộc, Lộc Hà Hà Tĩnh


#Yume