Đăng nhập

2 ngày nghỉ

Ta lại có thêm 2 ngày nghỉ nữa. 2 ngày nghỉ cũng chả thấm thía vào đâu đối với ta, nhưng có còn hơn ko, được voi đòi tiên quá. Theo đúng lịch học thì tuần này ta được nghỉ 2 tiết sinh, còn tíết lý thì học bình thường, tự nhiên cô lại cho nghỉ luôn. Oh là la. Sướng quá. Đang định ở nhà tu tâm dưỡng tính thì biết bé Nguyệt qua nhà bé đú chơi, cái đầu muốn ở nhà nhưng cái chân ko cho, thế là tót qua nhà bé đú chơi. Tiếng là để học anh văn nhưng cuối cùng lại để quên cuốn anh văn muốn làm gần xong ở nhà, chỉ đem mổi cuốn sách buổi chiều học thôi. Thế là qua nhà nó tám với cái máy tính của nó. Cũng chả học hành được gì nhiều, nhưng vui là chính. Buổi chiều và ngày chủ nhật vẫn lịch học như cũ không gì thay đổi hết. Biết bao giờ ta mới có thời gian tĩnh lặng để suy nghĩ đây.

Khi nghe tin được nghỉ thì trong đầu cũng nhen cái ý định đi đón hắn. Thế mà hắn lại dám lừa ta. Hắn về từ hôm thứ 6 rùi. Nói là thứ 7 chỉ để thử ta coi ta thôi. Grừ bạn ta cùng hắn lại hợp tác với nhau lừa ta nữa chứ. Tức chết đi được.

Hy vọng ta có thể thay đổi cái theme tươi hơn trong nay mai.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận