2 tháng trước nhìn cưng xỉu , giờ nhìn chán hỏng muốn nói Không hiểu đang nuôi chó hay thỏ nữa luôn… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

2 tháng trước nhìn cưng xỉu , giờ nhìn chán hỏng muốn nói 😒 Không hiểu đang nuôi chó hay thỏ nữa luôn 🙄
Nguồn : Phạm.T.Duyên
#hóng_trên_mạng #dxq


Yume Cám ơn quý đọc giả đã xem!

Yume