200 cảm xúc, gồm Thích, Haha và Buồn – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Với nhiều người trẻ, họ sợ “tái” ngọng khi tiếp xúc với những người vẫn còn lẫn lộn giữa “l” và “n”.

Và vấn đề về công việc, cơ hội việc làm cũng ít nhiều bị ảnh hưởng.

Xem thêm Đoạn film định dạng Mutex tại #Mutex #NtChúng tôi Xin chân thành cám ơn mọi người đã xem bài viết này!