Đăng nhập

21 - 10

                      hUm nY trỜu hÉn mÁt...lÚc nẮg lÚc mƯa...đAu kỲ đẦu y nÀk... cẢ bỦi hUm Onl thẤy lẠ lẠ a hÝ....giỐg nhƯ lÀ mÈo hUm đC Ăn thỴt a rỨa....thẤy trOg ngỪi sEo sEo rỨa Ơ...chÉc lÀ mỲnh ngyỆn rÙi Ơ phỶ....hUm nY mỲnh thỬ cỐ gẮg hUm Onl đỂ hUm gẶp hÉn...mÀ rEk Ơ...mÀ cỬm thẤy pUỒnpuỒn...nhƯg cŨg nhỜ rÁ mỲnh cÓ thỂ tẬp trUg zÔ HỌc..hỶu nhỲu zYà pÀi tẬp hum nY mỲnh hỌc...hỶu nhỲu vỀ cUỘc sỐg thƯỜg ngÀy cỦA ngƯỜi khÁc...zUi À hÝ..mỲnh cỨ tƯỞg lÀ Onl mỨi hp nhẤt...nhƯg hUm ngỜ...mỲnh tyÊps xÚc zỨI đỜi sỐg bÊn ngOÀi cỬm thấy hp hƠn trOg nÀy cƠ Á....thẤy ngỘ ngỘ a hÝ...tỪ nhỎ đẾn lỚn mỲnh lUn Ao ưỚc đC đY chƠu cÙg nhỮg đỨa pẠn khÁc...nhƯg mỲnh hUmthỂ..hUm thỂ đY chƠu nhƯ nhỮg ngỪi khÉc....lÚc nÀo cŨg Ở nhÀ...Ôm cÁi mÁy tÝnh...chO dÙ cÓ đY chƠu cŨg cẢm thẤy sỢ.. sỢ mẸ lA...nhƯg mẸ mỲnh hUm lA...nhƯg mỲnh lẠi sỢ...mỲnh hUm đC hÒa đỒg nhƯ nhỮg đỨa khÁc...lÚc nÀo cŨg rỤt rÈ...nÊn đỨa nÀo cŨg pẢo...''cÁi tÝnh mY nhƯ rÁ ai mÀ chƠu chO nỔy''....tÝnh tỚ nhƯ thẾ đÓ...hUm đC hÒa đỒg nhƯ nhỮg đỨa khÁc...lÚc nÀo cŨg lÀ 1 đỨA sỢ mẸ...sỢ tẤt cả...hUm dÁm đỐy mẶc zỨi hyỆn tẠi...lẠ àk hÝ...tỚ ngỐc lÉm ....hUm bÉt hỌ nÓu lÁo hAy thiỆt mà tỚ zẪn tYn Àk....đẾn nỖy hỌ đAg lỢy dỤg mỲnh mà mỲnh cŨg hUm bÉt...mÀ chO dÙ bÉt thỲmỸnh vẪn đỂ nhƯ rÁ...zỲmỲnh hUm mÚn mất đY hỌ...mẤt đY nhỮg nGỪi pẠn mỲnh quý mến..cho dù họ lừa dốy mỳnh,.....

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận