22K cảm xúc, gồm Thích, yêu chuộng và Buồn – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

Hơn 2 năm lấy chồng, chưa đèo mẹ chồng bao giờ, đi đâu toàn ngồi sau xe mẹ chồng chở. Đi khám, đi đẻ cũng mẹ đưa đi…”
Có ai mong được 1 người mẹ chồng tuyệt vời thế này không? 😍
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #LiCám ơn bạn đã theo dõi bài viết này!

Yume