26 tuổi, thất nghiệp, tình yêu không có, chó thì nuôi vài con :(Có các buổi sáng tỉnh dậy rồi chẳn… – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

26 tuổi, thất nghiệp, tình yêu không có, chó thì nuôi vài con :(Có các buổi sáng tỉnh dậy rồi chẳng biết cuộc đời sẽ đẩy mình đi đến đâu 😔
#aFamilyPhotos #dxqChúng tôi Chân thành cám ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi!

Yume