271 cảm xúc, bao gồm có Thích, ưa thích và Wow – Yume.vn

— Yume.vn —

Dù hoàn cảnh của hai mẹ con cô lao công siêu không chẳng khó khăn, số tiền nhặt được hoàn toàn có thể giúp họ đổi đời, Tuy nhiên không, hai mẹ con vẫn luôn dặn nhau “Đói cho sạch, rách cho thơm”. ❤
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #CiYume.vn Cám ơn các bạn đã theo dõi!

Yume