28/12/2008

Yeah! Lần đầu tiên Việt Nam vô địch Đông Nam Á. Cảm giác như muốn bùng nổ vì sung sướng. Quá tuyệt vời. Mình phải ghi lại cái ngày lịch sử này để mãi nhớ đến chiến thắng này. Một đêm mà cả nước không ngủ.

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận