2,8K cảm xúc, gồm có Thích, yêu chuộng và Haha

— Yume.vn —

Sau 4 lần hiếm hoi bị đồn chuyện tình cảm, Cuối cùng trái tim chị “ngầu” cũng chỉ thuộc sở hữu của 1 người mà thôi. 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Ht


Yume