32K cảm xúc, gồm có Thích, Buồn và Phẫn nộ

— Yume.vn —


“Cha mẹ sinh con, trời sinh tính” Nhưng thực tế đa số cha mẹ có ảnh hưởng rất to lớn trong việc định hình sở thích và cuộc đời con cái, và đây là câu chuyện như thế..

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn#Yume