35K cảm xúc, gồm Thích, Haha và ưa thích

— Yume.vn —

Câu chuyện về các “cục” di sản ngốc nghếch vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại. 😂
Và lần này chị gấu Cao Cao là nữ chính của câu chuyện không biết nên khóc hay nên cười. 😂
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Qu


Yume