39K cảm xúc, gồm Thích, yêu chuộng và Buồn

— Yume.vn —

"Trong cái rủi lại có cái may khi lần đầu tiên bố mẹ ở bên tôi lâu như thế. Không đi làm, không họp hành, không gặp đối tác, bố mẹ chạy đôn chạy đáo lo kiếm bác sĩ phẫu thuật cho tôi.

Tôi nói với bố mẹ rằng: "Cho con mượn tiền phẫu thuật. Chi phí quá lớn con không tự lo được, sau này có tiền con nhất định trả lại bố mẹ"…".

Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Nn


#Yume