— Yume.vn —

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang cười, văn bản

#Yume