45 cảm xúc, bao gồm có Thích và Buồn

— Yume.vn —

“Đối với chúng tôi rác cũng như kho báu vậy. Vì nếu chúng tôi nhặt rác vào buổi sáng và phân loại chúng, đến tối tất cả sẽ trở thành tiền.”


#Yume