— Yume.vn —

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, bếp, văn bản và trong nhà

#Yume