4h sáng, oto tông con lươn cầu Tp Hồ Chí Minh lật ngang chắn hết làn oto, hướng về Bì…

— Yume.vn —

4h sáng, oto tông con lươn cầu Tp Hồ Chí Minh lật ngang chắn hết làn oto, hướng về Bình Thạnh.

Nguyễn Danh#Yume