trang Blog

4mybabyTham gia: 03/12/2008
 • các chỉ số cho thai nhi
  Đời Sống
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  các chỉ số cho thai nhi

  Tuần
  Chiều dài
  Cân nặng
  Tuần
  Chiều dài
  Cân nặng
  8 tuần
  1.6 cm
  1 gram
  26 tuần
  35.6 cm
  760 gram
  9 tuần
  2.3 cm
  2 gram
  27 tuần
  36.6 cm
  875 gram
  10 tuần
  3.1 cm
  4 gram
  28 tuần
  37.6 cm
  1005 gram
  11 tuần
  4.1 cm
  7 gram
  29 tuần
  38.6 cm
  1153 gram
  12 tuần
  5.4 cm
  14 gram
  30 tuần
  39.9 cm
  1319 gram
  13 tuần
  7.4 cm
  23 gram
  31 tuần
  41.1 cm
  1502 gram
  14 tuần
  8.7 cm
  43 gram
  32 tuần
  42.4 cm
  1702 gram
  15 tuần
  10.1 cm
  70 gram
  33 tuần
  43.7 cm
  1918 gram
  16 tuần
  11.6 cm
  100 gram
  34 tuần
  45 cm
  2146 gram
  17 tuần
  13 cm
  140 gram
  35 tuần
  46.2 cm
  2383 gram
  18 tuần
  14.2 cm
  190 gram
  36 tuần
  47.4 cm
  2622 gram
  19 tuần
  15.3 cm
  240 gram
  37 tuần
  48.6 cm
  2859 gram
  20 tuần
  16.4 cm
  300 gram
  38 tuần
  49.8 cm
  3083 gram
  21 tuần
  26.7 cm
  360 gram
  39 tuần
  50.7 cm
  3288 gram
  22 tuần
  27.8 cm
  430 gram
  40 tuần
  51.2 cm
  3462 gram
  23 tuần
  28.9 cm
  501 gram
  41 tuần
  51.7 cm
  3597 gram
  24 tuần
  30 cm
  600 gram
  42 tuần
  51.5 cm
  3685 gram
  25 tuần
  34.6 cm
  660 gram
  43 tuần
  51.3 cm
  3717 gram
   
  Tính tuổi thai
  1. Qua siêu âm đo chiều dài đầu mông (CRL: Crown Rump Length)
  Công thức: Tuổi thai (tuần) = CRL (cm) + 6,5
  Ví dụ: chiều dài đầu mông 3,5cm tuổi thai sẽ là: 3,5 + 6,5 = 10 (tuần).
  2. Dựa vào đường kính lưỡng đỉnh (BPD: Biparietal Diameter)
  Công thức tính tuổi thai theo bảng sau:
  BPD (cm)
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  x 4
  + 5
  x 4
  + 3
  x 4
  + 2
  x 4
  + 1
  x 4
  x 4
  x 4
  x 4
  Tuổi thai (tuần)
  13
  15
  18
  21
  24
  28
  32
  36
  Bảng trên cho thấy: số đo lưỡng đỉnh 2cm, tuổi thai nhi là: (2 x 4) + 5 = 13 tuần.
  3. Dựa theo chiều dài xương đùi (FL: Femur Length)
  FL (cm)
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
   
  x 5
  + 6
  x 5
  + 4
  x 5
  + 3
  x 5
  + 2
  x 5
  + 1
  x 5
  x 5
  Tuổi thai (tuần)
  13
  15
  18
  21
  24
  28
  32
  Bảng trên cho thấy chiều dài xương đùi 5cm, tuổi thai nhi sẽ là: (5 x 5) + 2 = 27 tuần.
  Cách tính trọng lượng thai nhi bằng siêu âm:
  1. Dựa số đo đường kính lưỡng đỉnh (BPD) tính trọng lượng thai nhi theo công thức:
  Trọng lượng (gam) = [BPD (mm) – 60] x 100
  Ví dụ: đường kính lưỡng đỉnh 90mm thì thai nhi cân nặng (90 – 60) x 100 = 3kg.
  2. Hoặc theo công thức sau:
  Trọng lượng (gam) = 88,69 x BPD (mm) – 5062
  Ví dụ: BPD = 90mm, thai nhi cân nặng: 88,69 x 90 – 5062 = 2920g
  3. Dựa theo đường kính ngang bụng (TAD) tính trọng lượng thai nhi theo công thức:
  Trọng lượng (gam) = 7971TAD (mm) – 4995
  Ví dụ: TAD = 100mm, thai nhi cân nặng: 7971 – 4995 = 2976g.
  4. Dựa cả 3 số đo (mm) lưỡng đỉnh (BPD), đường kính ngang bụng (TAD), chiều dài xương đùi (FL), trọng lượng thai nhi (Pgam), tính theo công thức:
  Pg = 13,54BPD + 42,32TAD + 30,53FL – 4213,37
  các chỉ số cho thai nhi