580 cảm xúc, gồm Thích, ưa thích và Haha

— Yume.vn —


Ít ai biết rằng, Tuấn Tú đã hoạt động nghệ thuật từ năm 19 tuổi, sớm có tích lũy cho mình nên không cần dựa vào bố mẹ.

#Mutex #Nn#Yume