trang Blog

5thanhcuchiTham gia: 23/10/2008
 • thiền sư viên minh
  Thư Giãn
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  thiền sư viên minh

  Nếu không Đối tượng ...
  Một là hôn trầm ...
  hai là đã ngủ ....
  Không còn tỉnh thức
  không còn phồng xẹp
  không xẹp không phồng
  thân thọ cũng không
  hoàn toàn hôn trầm
  hoàn toàn đã ngủ
  biết gì buông xã
  không ai kiểm soát
  không ai điều khiển
  cho một thiền trượng
  choàng tỉnh nhờ sư
  cảm ơn sư tổ
  chú tâm chánh niệm
  tỉnh giác tri kiến
  kinh hành không ngồi
  cái gì vô thường ?
  hiện tượng vật chất
  cái gì vô ngã ?
  hiện tượng của tâm
  Tỉnh giác ở đâu ?
  chú ý sáng suốt
  thiền Minh Sát Tuệ
  sáng suốt trong lành
  chớ có dễ duôi
  chớ có ngủ ngầm
  sự lý chưa thông
  phải nhờ sư giảng
  kiểm tra vấn đáp
  con cảm ơn sư
  chắp tay quy y ...

  thiền sư viên minh