6 cảm xúc, gồm có Thích và yêu chuộng

— Yume.vn —


“Khi ở tận cùng vực thăm, đừng sợ hãi, vì cuộc đời sẽ lại bắt đầu đi lên từ đó”

Suýt mất đi chiếc “cần câu cơm” mà không hiểu sao vẫn trở lại ngoạn mục. Không thể nhận ra nổi Siu Black. đổi thay! Qúa đổi thay!!

#siublack_tro_lai #siublack_giam_20kg#Yume