7 điều phức tạp về phụ nữ:… – Yume.vn

— Yume.vn —

7 điều phức tạp về phụ nữ:

1. Họ luôn miệng than thiếu tiền.
2. Dù than thiếu tiền Tuy nhiên họ vẫn đi mua quần áo.
3. Dù mua quần áo Tuy nhiên họ luôn than phiền không có đồ mặc.
4. Dù than phiền không có đồ để mặc Tuy nhiên họ lúc nào cũng chưng diện siêu ngầu.
5. Dù chưng diện siêu ngầu Tuy nhiên họ vẫn chẳng hài lòng.
6. Dù chẳng hài lòng Tuy nhiên họ vẫn muốn cánh mày râu khen ngầu
7. Dù cánh mày râu khen ngầu họ cũng chẳng tin.
🙂

#aFamilyPhotos #Kx #phunu #factYume Cảm ơn quý đọc giả đã ủng hộ chúng tôi!

Yume