7,1K cảm xúc, gồm có Thích, Buồn và yêu chuộng

— Yume.vn —

"Trên đường về tôi rất sợ hãi, bủn rủn tay chân, còn ông Phiến thì không có bất kỳ dấu hiệu gì, có nhận ba bốn cuộc gọi của ai đó, tôi không nhớ rõ là nội dung gì.

Có chi tiết nữa là lúc các cháu học sinh xuống xe thì không có quả bóng bay nào, Tuy nhiên thời điểm phát hiện cháu L. bất tỉnh trên xe thì xuất hiện một quả bóng bay. Chi tiết này tôi cũng đã báo cáo công an", bà Quy nói.

#Mutex #Ci


#Yume