7,3K cảm xúc, gồm có Thích, Haha và yêu thích

— Yume.vn —

“Vợ xem cảnh mình diễn với bạn nữ, vợ cũng không được “xanh chín” cho lắm, Nhưng vợ mình mình nhường, đi đâu mà thiệt.” 😎
Xem thêm Video định dạng Mutex ở #Mutex #Li


#Yume