84 cảm xúc, bao gồm Thích, Haha và yêu chuộng

— Yume.vn —

ở phiên thảo luận về chống ngập ở kỳ họp thứ 15, HĐND TPHCM khóa IX, chiều 12/7, phó giáo sư, tiến sĩ Phan Thị Hồng Xuân, đã đề xuất sáng kiến mỗi nhà trang bị một lu nước để chống ngập.

Theo đại biểu này, nếu thử nhìn trong góc nhìn khoa học xã hội và nhân văn, có thể tìm ra sáng kiến chống ngập đơn giản, thay vì chờ các giải pháp chống ngập bấy giờ.


#Yume