921 cảm xúc, gồm Thích, yêu thích và Buồn

— Yume.vn —


“Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của đời tôi”.

#Mutex #Nn#Yume