9h tối ở Tp.HCM, các quận khác bắt đầu ra đường chơi, bắt đầu tụ tập ăn uống nhảy múa thâu đêm…. – Yume.vn

Yume.vn Xin chào!

9h tối ở Tp.HCM, các quận khác bắt đầu ra đường chơi, bắt đầu tụ tập ăn uống nhảy múa thâu đêm.

trong khi đó, ở nơi nọ, họ đã giăng xong mùng.Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi!

Yume