trang Blog

a223206Tham gia: 14/03/2010
 • 36 kế sách Binh Pháp Tôn Tử trong Kinh doanh (CNT biên soạn)
  Kinh Tế
  CameraNikon D3
  ISO3200
  Aperturef/8
  Exposure1/50th
  Focal Length200mm

  36 kế sách Binh Pháp Tôn Tử trong Kinh doanh (CNT biên soạn)

  36 kế sách Binh Pháp Tôn Tử trong Kinh doanh (CNT biên soạn)