Đăng nhập

After all, tomorrow is another day!

Cái cô Scarlett O'hara ấy thật tuyệt vời.
Sau tất cả mọi chuyện thì, ngày mai cũng sẽ khác hơn.

Tôi chẳng tin vào cái gì cả, nhưng cũng giữ cho mình 1 chút niềm kiêu hãnh để bước tiếp!
Tomorrow, I'll be ok!Don't worry and don't explain!

Bình luận

 Bình luận
0 Bình luận